MIESZKANIE DLA MŁODYCH - Jak uzyskać kredyt? Sprawdź jak uzyskać kredyt Mieszkanie dla Młodych, porady, przepisy, wyszukiwarka i rankingi

» RAPORTY, FELIETONY, FAQ

Tu jesteś: START » RAPORTY, FELIETONY, FAQ » KREDYT MIESZKANIE DLA MŁODYCH
Przejdź do: FINANSE DLA DOMU . FINANSE DLA FIRM

Jak uzyskać kredyt
MIESZKANIE DLA MŁODYCH?

Kilka miesięcy temu (27 września 2013r.) Sejm przyjął ustawę o dofinansowaniu zakupu nieruchomości, która za kilka tygodni wejdzie w życie.

W założeniach twórców, program Mieszkanie dla Młodych – MdM ma osiągnąć przynajmniej trzy cele: poprawić sytuację mieszkaniową młodych Polaków, przyczynić się do zwiększenia liczby dzieci, wesprzeć rozwój budownictwa.
Czy powiodą się plany rządu? – zobaczymy.
Z pewnością warto przyjrzeć się bliżej temu programowi i, jeśli tylko mamy mniej niż 35, oraz spełniamy kilka innych warunków, zastanowić się, czy nie jest to dobra oferta dla nas.

Kupujący swoje pierwsze „M” będą mogli składać wnioski na dofinansowanie od pomoc państwa już od 1 stycznia 2014r. do 30 września 2018r.

Mieszkanie dla Młodych dedykowane jest:
- młodym małżeństwom,
- rodzicom samotnie wychowującym dzieci,
- singlom.
Wiek takich osób w dniu podpisania umowy nie może być wyższy niż 35 lat; w przypadku małżeństw bierze się pod uwagę wiek młodszego z małżonków. Jeśli ubiegamy się o możliwość zwrotu części VAT za zakupione materiały budowlane, przy samodzielnej budowie pierwszego domu jednorodzinnego, powinniśmy mieć ukończone najwyżej 36 lat w roku, w którym składamy wniosek o zwrot.
Wnioskodawcami mogą być jedynie osoby, które nie są właścicielami swojego mieszkania lub domu.
Aby wziąć udział w programie, musimy zaciągnąć kredyt w złotówkach na zakup nieruchomości, na co najmniej 50% ceny, na co najmniej 15 lat. Kredytodawcą może być jedynie jeden z 20 banków, które zawrą odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Mieszkanie w programie MDM posiada następujące cechy:
- nowo wybudowane,
- kupowane na rynku pierwotnym,
- kupowane od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej,
- powierzchnia nie większa niż 75m2,
- jeżeli wnioskodawcy mają co najmniej troje dzieci, powierzchnia mieszkania może wynosić maksymalnie 85m2.

Dom:
- musi być nowo wybudowany,
- kupowany na rynku pierwotnym,
- kupowany od dewelopera,
- powierzchnia nie większa niż 100m2,
- jeżeli wnioskodawcy mają co najmniej troje dzieci, powierzchnia domu może wynosić maksymalnie 110m2.

Ustalone zostaną górne limity cen nieruchomości (mieszkań i domów). Kwoty te będą publikowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Co oferuje państwo w ramach programu Mieszkanie dla Młodych?
Przede wszystkim trzeba pamiętać, że wsparciem objęte jest tylko 50m2 powierzchni kupowanej nieruchomości.
- Jeśli jesteśmy bezdzietni – możemy się starać o jednorazowe dofinansowanie w wys. 10 proc. wartości nieruchomości.
- Jeśli w momencie składania wniosku jesteśmy rodzicem jednego bądź dwojga dzieci – możemy wnioskować o 15 proc. wartości nieruchomości.
- Jeżeli w ciągu pięciu lat urodzi się nam trzecie lub kolejne dziecko – możemy liczyć na dopłatę dodatkowych 5 proc.
- Osoby, które rozpoczęły budowę (metodą gospodarczą) swojego pierwszego domu, mogą skorzystać z tzw. częściowego zwrotu podatku VAT za materiały budowlane.

Kwoty dofinansowania wypłacane będą jednorazowo, a nie, jak to było w przypadku Rodziny na Swoim, w formie dopłat do rat kredytu.

Warto wziąć pod uwagę to, że nieruchomości zakupionej ze wsparciem państwa, w ramach programu MDM nie będziemy mogli sprzedać przez okres 5 lat. Jeśli podejmiemy jednak decyzję o sprzedaży i wprowadzimy ją w życie – będziemy musieli zwrócić kwotę dofinansowania w części proporcjonalnej do ilości miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5-letniego zobowiązania.

Nasi partnerzy