Czym są kredyty samochodowe, poradnik kredytowy, opis, informacje, opinie, zasady, kredyty samochodowe, poradnik kredytowy, opis, informacje, opinie, zasady

» OSZCZĘDNOŚCI » KONTA FIRMOWE » PORADNIK

Tu jesteś: START » KREDYTY » SAMOCHODOWE » PORADNIK
Przejdź do: PORADNIK MAŁEJ EKONOMIII

Jak działają KREDYTY SAMOCHODOWE?

O tym, jak przydatny jest samochód w dzisiejszych czasach, nie trzeba nikogo przekonywać. Dzięki KREDYTOWI SAMOCHODOWEMU DLA FIRM każdy, kto prowadzi swój biznes, może go wzbogacić o posiadanie własnego auta. Tak jak w przypadku innych kredytów, tak i tu klient banku musi zwrócić przede wszystkim uwagę na okres spłaty, oprocentowanie i prowizję, czyli te elementy które stanowią o wysokości raty kredytu.

W ramach KREDYTU SAMOCHODOWEGO DLA FIRM można starać się o pieniądze na takie cele, jak:
- zakup nowego lub używanego auta osobowego,
- zakup potrzebnych przy prowadzeniu działalności gospodarczej ciężarówek, ciągników, przyczep czy naczep, a także autobusów, skuterów, motorowerów lub motocykli,
- nabycie i sprowadzenie auta zza granicy,
- opłacenie prowizji dla sprzedawców, a także kosztów ubezpieczeń, m.in. komunikacyjnych ( OC i AC).

Chociaż KREDYT SAMOCHODOWY DLA FIRM mogą zaciągnąć tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą, to sam proces starania się w banku o pieniądze przypomina wymagania dla klientów indywidualnych. W przypadku klientów biznesowych bank również ocenia ich zdolność kredytową, tzn. ustala czy dana osoba będzie w stanie spłacić pożyczone pieniądze w określonym czasie. Różnią się tylko dokumenty, które przedsiębiorca musi przedstawić w banku.

W przypadku KREDYTU SAMOCHODOWEGO DLA FIRM mogą to być:
- dowód osobisty osoby ubiegającej się o pieniądze na auto firmowe (jeśli wartość samochodu jest bardzo duża, wówczas bank może poprosić o drugi dokument potwierdzający tożsamość klienta),
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub ksero z Krajowego Rejestru Sądowego,
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanym dochodzie w ostatnich 3 miesiącach lub dokumenty, który ten dochód potwierdzają.

Starając się o KREDYT SAMOCHODOWY DLA FIRM, zostaniemy zapytani przez bank o to, jaki wybieramy rodzaj zabezpieczenia. Warto pamiętać, że jest to zabezpieczenie banku na wypadek, gdybyśmy przestali spłacać raty kredytowe. Bank chętniej przyzna nam kredyt, kiedy będzie miał pewność, że w razie problemów (brak spłaty kredytu) przejmie samochód. Nie wpływa to jednak na ograniczenia użytkowania pojazdu przez kredytobiorcę.

Jest kilka rodzajów zabezpieczeń KREDYTÓW SAMOCHODOWYCH DLA FIRM:

Przewłaszczenie, czyli przeniesienie części własności pojazdu na bank. Po spłaceniu całości długu bank jest usuwany z dowodu rejestracyjnego i auto w całości przechodzi na firmę. Na przewłaszczenie można się umówić pod warunkiem zawieszającym, dzięki czemu bank nie jest wpisywany do dowodu rejestracyjnego, ale może przejąć samochód w razie np. opóźnienia w płatnościach.

Deponowanie karty pojazdu, czyli przechowywanie tego dokumentu w banku. Uniemożliwia to sprzedaż samochodu bez wiedzy i zgody banku.

Zastaw rejestrowy, czyli rejestracja pojazdu w sądzie rejestrowym, po podpisaniu umowy z bankiem o ustanowienie zastawu. W razie nie wywiązywania się ze spłat, w tym przypadku bank również może przejąć samochód na swoją własność.

Nasi partnerzy