Czym są kredyty mieszkaniowe, hipoteczne, poradnik kredytowy, opis, informacje, opinie, zasady, kredyty mieszkaniowe, hipoteczne, poradnik kredytowy, opis, informacje, opinie, zasady

» KREDYTY » MIESZKANIOWE » PORADNIK

Tu jesteś: START » KREDYTY » MIESZKANIOWE
Przejdź do: PORADNIK MAŁEJ EKONOMIII

Czym są KREDYTY MIESZKANIOWE?

KREDYT MIESZKANIOWY (inaczej nazywany kredytem hipotecznym) to rodzaj kredytu udzielanego przez bank przede wszystkim osobom, które zamierzają wybudować lub zakupić nieruchomość. Oznacza, to że osoby, które chcą mieć mieszkanie lub dom na własność, pożyczają od banku pieniądze, które muszą zostać spłacone w długim okresie, np. 20-30 lat. Zakupiona dzięki KREDYTOWI MIESZKANIOWEMU nieruchomość jest jednocześnie zabezpieczeniem tego kredytu. Czyli w przypadku problemów ze spłatą, nieruchomość może zostać przekazana do banku w ramach spłaty długu.

Po co zaciąga się KREDYT MIESZKANIOWY?

Zaciągnięcie KREDYTU MIESZKANIOWEGO może wiązać się nie tylko z zakupem lub budową nowej nieruchomości. Poniżej znajduje się spis wszystkich możliwości przeznaczenia otrzymanych z banku pieniędzy:
- zakup mieszkania lub domu,
- budowę domu,
- dokończenie budowy mieszkania czy domu,
- wykończenie lub remont nieruchomości,
- spłatę kredytu hipotecznego w innym banku,
- zamiana mieszkania z dopłatą,
- adaptacja pomieszczenia na możliwe do zamieszkania,
- przekształcenie lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu w prawo własności.

Warto także wiedzieć, że KREDYTY MIESZKANIOWE można zaciągać zarówno w złotówkach, jak i w obcych walutach. Do niedawna bardzo popularne były kredyty we frankach szwajcarskich, ale niepewne kursy walut sprawiły, że obecnie banki niechętnie przyznają kredyty w walutach innych państw.

Zdolność kredytowa

Każdy, kto chce otrzymać od banku pieniądze na zakup mieszkania czy domu, musi spełnić odpowiednie warunki. Nazywa się to zdolnością kredytową i wymaga tego każdy bank. Klient banku jest oceniany pod kątem możliwości spłaty zaciągniętej sumy w określonym czasie, czyli w tzw. okresie kredytowania. Zdolność kredytowa określana jest przede wszystkim na podstawie zarobków osoby starającej się o pieniądze. Dla banku bardzo ważna jest także historia finansowa takiej osoby. Dlatego można mieć pewność, że bank dokładnie przeanalizuje to, czy klient już kiedyś pożyczał pieniądze, np. korzystając z karty kredytowej, a jeśli tak, to czy w terminie spłacał należności. Jedną z metod sprawdzenia, czy osoba ubiegająca się o kredyt nie jest zadłużona, jest kontakt z Biurem Informacji Kredytowej. Ta instytucja gromadzi dane takie dane i na ich podstawie przygotowuje raporty kredytowe, z których później korzysta bank.

Prowizje

Trzeba pamiętać, że dług wobec banku to nie tylko kwota otrzymana na zakup nieruchomości, ponieważ powiększana jest ona o odsetki. Niestety żaden bank nie przyznaje KREDYTU MIESZKANIOWEGO za darmo, dlatego bardzo ważne jest, aby starać się o pieniądze tam, gdzie prowizje (czyli oprocentowanie kredytu) są najmniejsze. Każdy, kto zaciąga KREDYT MIESZKANIOWY, powinien być przygotowany na opłaty kredytowe.

W skład tych opłat mogą wchodzić:
- prowizja za udzielenie kredytu (np. 2,5% od otrzymanej sumy),
- prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu (np. 0-2% kwoty pozostałej do spłaty; z reguły po kilku latach banki nie naliczają jednak opłat za uregulowanie należności przed terminem),
- prowizja za zmianę waluty kredytu (np. 1% jego wartości),
- opłata za wycenę nieruchomości,
- opłata za kontrolę nieruchomości (jeśli kredyt wypłacany jest w częściach),
- ubezpieczenia przy kredycie, m.in. nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, na życie, od utraty pracy, z tytułu niskiego wkładu własnego, do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej,
- opłaty za wystawienie zaświadczenia lub opinii o kredycie,
- opłata za sporządzenie aneksu do umowy kredytowej,
- opłata za promesę kredytową, czyli za obietnicę banku, że jeśli klient spełni wymagania, to na pewno otrzyma pieniądze.

Nasi partnerzy